Lenen StudentBKR notering

Vaak geldt dat een student geen BKR notering mag hebben als hij een studentenlening wil afsluiten. Dit betekent dat er geen aantekening over de student mag zijn bij het Bureau Krediet Registratie. Dit bureau wordt vaak geraadpleegd voordat men een lening geeft. Een notering bij het BKR wil zeggen dat men in het verleden al een lening heeft afgesloten die men niet of ten dele heeft terugbetaald en waar problemen mee zijn ontstaan.

Aangezien een BKR registratie langere periode blijft staan, kun je de bank beter meer informatie hierover geven indien je met een BKR notering te maken hebt of te maken hebt gehad. Vaak zullen zij, gelet op de persoonlijke omstandigheden, een studentenlening toch overwegen.