Lenen StudentDisclaimer

De informatie op deze website is met de groots mogelijke zorg tot stand gekomen, maar er kunnen fouten op de website staan. Wij verzoeken u zich dan tot ons te richten. Tevens willen wij u erop wijzen dat deze website voor verschillende doeleinden gebruikt maakt van cookies, waarbij er informatie over u opgeslagen kan worden. U kunt de cookies wijzigen of wissen als u dit wilt door bijv. bij internet explorer te kiezen voor extra > internet opties. Recentelijk heeft Google bekend gemaakt om DART-cookie te gebruiken waardoor advertenties weergeven worden op basis van informatie over uw bezoek aan deze en andere websites op het internet. Stelt u het niet op prijs dat deze DART-cookie wordt gebruikt, dan kunt u zich afmelden via deze pagina.

Tot slot willen we nog eens benadrukken dat LenenStudent.nl een onafhankelijke aanbieder van informatie over studentenleningen is en beslist geen professionele aanbieder van studentenleningen. LenenStudent.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden door enige schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website. U dient zich zorgvuldig in te lichten alvorens een lening voor studenten af te sluiten.