Lenen StudentOV-kaart

Tesamen met de studiefinanciering heeft de student nog een voordeel: de OV-kaart. Deze openbaar vervoerskaart is gekoppeld aan de studiefinanciering en kan alleen door studenten met studiefinanciering worden verkregen. Er zijn twee varianten, namelijk de weekendkaart en de weekkaart. Bij de weekendkaart kan er vrij gereisd worden van vrijdag 12 uur tot maandagnacht. Met een weekkaart kan de student op alle werkdagen vrij reizen, inclusief vrijdagnacht. De beide kaarten gelden alleen voor de tweede klasse.

Van OV-kaart wisselen

Studenten kunnen eenmaal per jaar van OV-kaart wisselen. Hieraan zijn welk kosten verbonden en daarnaast dient de student opnieuw naar het postkantoor te gaan om een nieuwe kaart op te halen en de oude in te leveren. Indien een kaart kwijtraakt, dient deze ook ingeleverd te worden en kan niet zomaar een nieuwe kaart worden gekozen. Uiteraard kan de student wel elk jaar opnieuw een keuze maken voor een week- of weekendkaart (naast de eenmalige omwisselmogelijkheid).

Nullening

Een OV-kaart is zoals eerder in dit artikel genoemd alleen bedoelt voor studenten die studiefinanciering ontvangen. Aangezien de basisbeurs slechts geldt voor vier jaar (en soms vijf jaar), kan er een probleem optreden met de OV-kaart. Hiervoor is een oplossing bedacht, namelijk de nullening. Het idee hierachter is dat de student nul euro leent en zodoende verbonden blijft met de IB-groep en zijn recht op de OV-kaart behoudt.