Lenen StudentStudentenlening in het nieuws

Mei 2008 - In 2008 is er tot nu toe al 903 miljoen euro geleend door studenten. In vergelijking met vorig jaar betekend dit een forse stijging van de totale lening van studenten Uit onderzoek blijkt dat niet veel meer studenten zijn gaan lenen, maar dat de studenten die lenen meer zijn gaan lenen. De gemiddelde schuld bedraagt per student nu zo'n 12.000 euro. Bij de IB-groep blijkt een kwart van de studenten een schuld te hebben en dit percentage blijft ongeveer gelijk. Een van de valkuilen voor studenten blijkt de automatische overgang naar een maximale lening als de studiefinanciering na 4 (of 5) jaar ophoudt.

April 2008 - In Radar is aandacht besteed aan het fenomeen studentenlening en dan vooral met een invalshoek vanuit de studentenlening van de ib-groep. Hierbij werd ingegaan op zowel de basisbeurs, aanvullende beurs, de gewone ib-groep lening en het collegeldkrediet. Vooral de laatste twee werden in deze aflevering besproken. Het blijkt dat veel studenten niet goed weten wat deze leningen precies inhouden en welke gevolgen dit heeft. Zo weten de meeste studenten bijvoorbeeld niet dat een lening van de ib-groep niet bij het bkr geregistreerd wordt en je deze dus niet per se hoeft op te geven bij de bank als je een hypotheek wilt regelen. Dit is wel verstandig, aangezien je jezelf anders in grote moeilijkheden kan brengen. Verder blijkt dat het aflossen van de lening omgeven is met mysteries. Zo is is onder andere te zien hoe een ex-geneeskundestudent dagelijks geconfronteerd wordt met de moeilijke tijd die hij heeft nu hij een grote studieschuld moet aflossen. Wat veel studenten namelijk niet weten is dat als je het absolute minimum aflost (ongeveer 10% van het brutosalaris), dat je nauwelijks aflost en vrijwel alleen rente afbetaald. Je schuld wordt dan nauwelijks kleiner en je blijft zodoende lang zitten met je studieschuld. Indien deze studieschuld bijvoorbeeld 40.000 euro bedraagt, dan kan het zo maar eens voorkomen dat je enige redding de kwijtschelding van de lening betreft. Dit gebeurt echter niet zomaar en hier dien je dan ook 15 jaar op te wachten (en wellicht 25 jaar in de toekomst). Uit het programma blijkt dan ook dat een studentenlening op zich goed is, maar dat je erg goed moet kijken naar de voorwaarden en dat het zeker niet altijd zo is dat een lening van de ib-groep te prefereren is boven een lening voor studenten bij de bank.