Lenen StudentBasisbeurs

Elke student die een voltijdstudie volgt heeft in principe recht op de basisbeurs. Deze beurs is afhankelijk van de woonsituatie (thuiswonend of uitwonend). Indien de student op kamers woont (uitwonend) dan heeft deze recht op een hogere basisbeurs dan wanneer de student bij zijn ouders inwoont (thuiswonend). Voor de basisbeurs maakt het inkomen van de ouders niets uit, elke student heeft in principe recht op de basisbeurs indien deze een voltijdsstudie volgt.

De basisbeurs is een zogenaamde prestatiebeurs. Dit wil zeggen dat de student tegenover de basisbeurs een prestatie moet verrichten. Deze prestatie houdt in dat de student binnen 10 jaar tenminste een studie op het hoger onderwijs moet hebben voltooid. Indien de student deze prestatie niet behaald, wordt de gehele basisbeurs definitief als lening aangemerkt en dient deze te worden terugbetaald. Indien de student wel binnen 10 jaar een studie afmaakt, wordt de basisbeurs (die nog als lening te boek stond) omgezet in een gift. De basisbeurs hoeft dan definitief niet meer terugbetaald te worden, dit is een gift van de overheid geworden. Als je wilt weten wanneer de basisbeurs precies wordt gestort, kijk dan bij betaaldata studiefinanciering.

Naast de basisbeurs kan een student nog recht hebben op de aanvullende beurs en eventueel zelf een lening bij de IB-groep afsluiten.