Lenen StudentStudiefinanciering

Basisbeurs

De belangrijkste inkomstenbron voor studenten bestaat vaak uit de studiefinanciering. Dit financiele hulpmiddel voor studenten kan uit allerlei vormen bestaan. Allereerst is er de basisbeurs die voor alle studenten toegankelijk is. Deze basisbeurs is een vast bedrag en verschilt naargelang de woonsituatie. Indien de student thuiswoont krijgt deze aanzienlijk minder basisbeurs dan een student die op kamers woont welke kan rekenen op ongeveer 250 euro aan basisbeurs.

Aanvullende beurs

Naast de basisbeurs is er ook nog de aanvullende beurs voor studenten met minder vermogende ouders. Indien de ouders van de student hem/haar niet de volledige faciliteiten van de studie kan bieden, kan de overheid bijspringen. Deze aanvullende beurs verschilt naargelang de thuissituatie en de woonsituatie en kan enkele honderden euro's per maand bedragen.

Lening

Ook kan de student een lening afsluiten bij de ib-groep. Tegen relatief erg lage rente kan de student dan een vast bedrag per maand lenen. De aflossingsvoorwaaren voor deze vorm van lenen bij de overheid zijn zeer gunstig en de student hoeft pas te beginnen met aflossen ruim na het afmaken van de studie. Een speciale vorm van lenen bij de IB-groep betreft de zogenaamde nullening waarbij het behoudt van de ov-kaart centraaal staat.

Prestatiebeurs

De basisbeurs en de aanvullende beurs zijn een zogenaamde prestatiebeurs. Dit wil zeggen dat deze lening onder voorwaarden wordt omgezet in een gift. Indien de student zijn studie op tijd (binnen 10 jaar) afmaakt, wordt de basisbeurs en/of aanvullende beurs in principe omgezet in een gift en hoeft deze niet terugbetaald te worden. Ook voor het eerste jaar van de studie is al een deel van het prestatieaspect aanwezig in de vorm van de 30 studiepunten eis.

Betaaldata stufi

Als je wilt weten wanneer de stufi op je rekening staat, raadpleeg dan de betaaldata stufi.