Lenen StudentRente studentenlening

Een van de belangrijkste aspecten van een studentenlening betreft de rente van de studentenlening. Een lage rente betekent immers minder kosten en dus een maximaal profijt van de lening. Er zijn wel een paar zaken waar een student op moet letten voordat hij blindelings afgaat op een lage rente. Zo is het belangrijk om te bekijken hoe de rente opgebouwd wordt. Wordt er gelijk begonnen met aflossen van de studentenlening of wordt eerst vooral rente betaald en later vooral aflossing (annu´teiten). Daarnaast is ook van belang wanneer begonnen moet worden met het terugbetalen van de studentenlening.

Aangezien de rente steeds onderhavig is aan wijzigingen is het lastig om bij voorbaat een voordelige manier van lenen voor studenten aan te wijzen. Echter, lenen bij de ib-groep is verreweg het voordeligst. De overheid hanteert een heel soepel beleid als het gaat om leningen bij de ib-groep. Er hoeft pas begonnen te worden met betalen nadat de studie al enkele jaren is afgerond en bij onvoldoende macht om te betalen, kan een deel worden kwijtgescholden of hoeft er minder afgelost te worden. Ook is de rente vaak lager dan bij banken.