Lenen StudentPrestatiebeurs omzetting naar gift

De basisbeurs en de aanvullende beurs zijn een prestatiebeurs. Dit wil zeggen dat er binnen 10 jaar een studie dient te worden afgerond. Indien de student met succes een studie heeft afgerond, wordt de prestatiebeurs in principe omgezet naar een gift. Hierover krijgt de student bericht van de ib-groep waartegen ook bezwaar en beroep open staan. Indien de student het niet eens is met het oordeel van de IB-groep kan deze eerst officieel bezwaar maken, waarna de zaak nog eens door een ander tegen het licht wordt gehouden. Indien de student ook met deze beslissing niet tevreden is, kan deze in beroep gaan bij de rechtbank. Daarnaast krijgt de student jaarlijks een overzicht met daarop de opgebouwde voorwaardelijke lening.