Lenen StudentLening bij IB-groep

Naast de basisbeurs kunnen studenten ook gebruik maken van de mogelijkheid van een aanvullende lening. Dit betreft een speciale leenregeling voor studenten waarmee zij extra financiele ruimte kunnen creeeren.

Bij de IB-groep kan naast de basisbeurs afhankelijk van de woonsituatie (uitwonend of thuiswonend) en afhankelijk van het inkomen van de ouders maximaal 819,40 euro per maand worden geleend.

Voordelen lenen bij IB-groep

Naast de basisbeurs en de eventuele aanvullende beurs, kan zonder veel eisen extra bijgeleend worden. De rente die de IB-groep hanteert is bijzonder laag, rond de 4% (2007: 3,7%). Dit betekent een verschil van bijna 10% in vergelijking met rood staan op een studentenrekening.

Een ander voordeel van lenen bij de IB-groep zelf, is dat gewacht mag worden met terugbetalen tot na de studie en dat de terugbetalingsbedragen worden bepaald aan de hand van het inkomen. Dit betekent dat indien de student niet meteen na de studie een goede baan kan vinden, hij niet meteen geconfronteerd wordt met hoge aflossingsbedragen voor de studentenlening.

Nadelen lening bij IB-groep

Het belangrijkste nadeel van lenen bij de IB-groep is dat er alleen een maandelijks bedrag kan worden geleend, maximaal ongeveer 800 euro. In de praktijk kan dit problemen geven, aangezien indien een grote uitgave onverwacht plaats vindt, er over meerdere maanden achter elkaar geleend moet worden om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Om een bedrag van 5000 euro te lenen, is meer dan een half jaar nodig.Indien de student snel een groot bedrag wil lenen, kan de IB-groep hier geen oplossing voor bieden en is rood staan op de studentenrekening of een studentenlening bij de bank een betere oplossing.